19 4 / 2014

(Source: shadow-prower, via thesecretxz)

19 4 / 2014

19 4 / 2014

19 4 / 2014

OBITO

OBITO

16 4 / 2014

16 4 / 2014

SHISUI

SHISUI

16 4 / 2014

SASUKE

SASUKE

16 4 / 2014

ITACHI

ITACHI

13 4 / 2014

13 4 / 2014

(Source: afsen90, via motikiti)